Ettevõttele

Kõik ettevõtted on väga oodatud kaasa lööma EV 100. sünnipäeva tähistamises!

Selleks on järgnevad võimalused: 

  • tuua turule Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks pühendatud tooteid ja teenuseid;
  • teha oma kingitus Eesti riigi 100. sünnipäeva puhul;
  • korraldama sündmusi Eesti riigi 100. sünnipäeva puhul;
  • toetama olemasolevaid kingitusi ja sündmusi EV100 programmis. 

EV 100. sünnipäevaks pühendatud tooted ja teenused

Ettevõtted on oodatud looma spetsiaalselt EV 100. sünnipäevale pühendatud tooted ja teenused, millel kasutatakse EV100 logo ja sümboolikat. Kui muidu on EV100 logo ja sümboolika kasutamine kõikidele EV100 programmis kaasalööjatele tasuta, siis juubelitoodete ja -teenuste müüjatelt oodatakse EV100le pühendatud toote või teenuse käibest kindla protsendi ulatuses mõne EV100 programmis oleva kingituse või sündmuse toetamist. Sobiva kingituse või sündmuse leidmisel pakub EV100 toimkond kindlasti abi, kui ise sobivat ei leia.
 
Juubelitoodete puhul eksklusiivseid kokkuleppeid ei tehta. See tähendab, et kõik ettevõtted võivad EV100 teemalisi tooteid välja pakkuda. On samuti ettevõtete otsustada, kas tooteks valida juba rahva lemmikuks muutunud klassikaline toode, millele anda juurde juubelihõng ja pidulik pakend või luua spetsiaalselt tähtpäevaks uus ja unikaalne toode. Kõige olulisem on see, et tooted oleksid kvaliteetsed ning aitaksid tähistada juubelit, jutustada lugusid Eesti saja aasta ajaloost, tänapäevast ja tulevikust.
 
Ettevõtetel, kel on soov turule tuua EV100 toode või teenus ning selle peal kasutada ka EV100 logo ja sümboolikat, palume ühendust võtta EV100 toimkonnaga.

Oma kingitused EV 100. sünnipäeva puhul 

Lisaks võimalusele valida toetamiseks mõni kingitus EV100 veebist võib ettevõte luua ka päris oma kingituse, mis sobib ettevõtte eesmärkidega. Kingituseks sobib algatus, mis toob rõõmu ja loob paremat tulevikku kaasmaalastele. Eriti oodatud on algatused, mis muudavad meie laste ja noorte elu helgemaks. Juubelitoote ning sellega seotud kingituse sisuline sidumine oma turunduskommunikatsiooni tegevustesse annab ettevõtte jaoks topeltefekti.

EV100 programmis olevate sündmuste või kingituste toetamine

EV100 programmis on juba üle 200 algatuse ja suure tõenäosusega leiab igale ettevõttele sobiva ettevõtmise, mida saab sirvida siit. Läbi veebi on võimalik kingituste ja sündmuste eestvedajatega ühendust võtta. Selleks tuleb teha veebis oma ettevõte konto ja seejärel vajutades sobiva kingituse juures nuppu “Löön kaasa'' ning seejärel kirjeldada, mil moel tahetakse kaasa lüüa. Kui olemasolevatest kingitusest või sündmustest sobivat ei leita, on ettevõtted oodatud ise välja pakkuma EV 100. aastapäevale pühendatud sündmusi ja kingitusi ning neid ellu viima. Ka ettevõtete poolt ette kutsutud algatused peavad vastama EV100 väärtustele, sealhulgas näiteks ei tohi sündmus olla esmajoones ettevõttele tulu- või turunduseesmärke teeniv.

EV100 logo kasutamisest

Logo ja sümboolikat saab alla laadida ev100.ee veebilehelt, allkirjastades vastava litsentsilepingu. Kui logo hakatakse kasutama tuluteenimise eesmärgil, sõlmib logo kasutaja lepingu Riigikantseleiga. Iga partneriga lepitakse kokku protsent käibest ja EV100 programmi kuuluv kingitus, mida selle summa ulatuses toetatakse.
 
EV100 fookus on lastel ja noortel, sestap EV100 logo alkoholi- ja tubakatoodetele kasutamiseks ei väljastata. Samuti ei saa logo kasutada eesmärgil, mis ei vasta EV100 väärtustele ja üldtunnustatud heale tavale.