Väärtused

Eesti riigi loomisest möödub aastal 2018 sada aastat. Tegemist on kahtlemata riigi ajaloo olulisima tähtpäevaga, mis puudutab kõiki elanikke. Ümmargune tähtpäev annab võimaluse ühiselt ette võtta Eesti jaoks olulisi asju, mis ammu oma aega oodanud ja kujundavad paremat tulevikku.

Programm
EV100 programm koosneb suurematest valdkondlikest algatustest, suursündmustest, ametkondade juubelitest, kingitustest ja üritustest. Programmis on hetkel üle 200 projekti ja algatuse, programm täieneb pidevalt ja jääb avatuks kuni EV100 perioodi lõpuni.

EV100 programmi olulised põhimõtted
Kuigi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva (EV100) ajaraam on seotud Eesti riigi sündimise ajalooliste verstapostidega, on kogu juubeliprogramm suunatud pigem tulevikku. Juubel on võimalus ühiselt kujundada tulevikku, ühiselt kavandada ja võtta ette olulisi asju, mis ammu oma aega oodanud. Juubelitegevuste kava pole pelgalt kultuuriprogramm, vaid puudutab peaaegu kõiki olulisemaid eluvaldkondi ja annab ühiskonnale võimaluse vaadata tagasi meie riigi ajalukku, tõsta esile tänapäeva ja seada uusi eesmärke edaspidiseks. Olla ühel ajal iidne ja uudne, õpihimuline ja uskuda iseendasse.
 
EV100 läbiv sõnum on “Teeme Eestile kingitusi!”. Iga inimene, kogukond või omavalitsus saab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamises aktiivselt kaasa lüüa, organiseerides sündmusi või tehes kingitusi. Kingituste all mõeldakse eriilmelisi sündmusi ja algatusi, mis toovad rõõmu ja õnne inimestele, kogukondadele või kogu rahvale ning kujundavad paremat tulevikku. Kõik Eestile pühendatud ettevõtmised, mida nimetame ühiselt kingitusteks, on tähtsad ja EV100 programmi oodatud. EV100 olulisim põhimõte on kaasatus. See on sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise.

Eestile tehtavad kingitused ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva sündmused on kantud järgmistest väärtustest ja teadmistest:

  • on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja/või sisaldavad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eriprogrammi
  • on seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega, Eesti ajalooga või tulevikku ehitava ettevõtmisega
  • toimuvad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ajaraami sees ( aprillist 2017 kuni veebruarini 2020)
  • sündmused on avalikud ja võimaldavad osavõttu kõigile (sh pileti ostmise teel), välja arvatud kutsetega üritused
  • ei ole tulu teenivad või nende esmane eesmärk ei ole tulu teenimine
  • ei õhuta viha, vägivalda ega vaenu